Photos of regalburger


https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/fa814af55539b252a89d0707be085650/5E0AD01F/t51.2885-15/e35/c0.179.1440.1440a/s320x320/69927755_102604877743370_4874291979040803849_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=102

Comment from :


1 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/41d0ea472ad6f40a10d3bd4f350f234d/5E05A5C5/t51.2885-15/e35/s320x320/69775287_707358046438739_5625416229209933003_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=111

Comment from :


Po dobrom jedle sa vyslovene žiada aj dobrá káva ☕ U nás vám ju radi pripravíme 😊

1 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/fdeefba5e7aaa1eeb432007565a8382b/5E03E035/t51.2885-15/e35/c0.135.1080.1080a/s320x320/71068251_141089287145270_4458023927157435068_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=102

Comment from :


2 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/b28bcf42eebaf9d353c0fc3fb35c18f6/5E3A481F/t51.2885-15/e35/s320x320/70769199_146821756566724_1520528603226057038_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=104

Comment from :


2 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/e40820f3496fe26908d4c2d03b8e63d1/5E393C7B/t51.2885-15/e35/c135.0.810.810a/s320x320/69469139_503608357119137_5883673672365105298_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=105

Comment from :


3 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/a030d9a3e425b6836b7cc907706594c1/5E1C4BC8/t51.2885-15/e35/c0.135.1080.1080a/s320x320/69603071_192670238423601_1809735314478093768_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=109

Comment from :


3 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/e6d3eccec48715f5105a98da42a52186/5E0A35E2/t51.2885-15/e35/s320x320/68887565_479124802929607_7271867161463494195_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=107

Comment from :


4 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/e81f5c7cd46ac9c9cb9b94b3680ecb4d/5DFCE201/t51.2885-15/e35/c0.135.1080.1080a/s320x320/69272494_531057694314542_4757549057968709784_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=102

Comment from :


4 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/993b446871c9e1f87e646b51a0c6c16f/5E17372C/t51.2885-15/e35/c0.135.1080.1080a/s320x320/69460572_2720139311331712_650674111231413456_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=104

Comment from :


5 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/48332029d479688dc2b3317ee7fba44a/5E00A64A/t51.2885-15/e35/s320x320/69155294_489857218264063_6860314898578152801_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=107

Comment from :


5 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/aaa39c4a6addfcfda088153e35a23b5f/5E361CC8/t51.2885-15/e35/c152.0.909.909a/s320x320/68900818_362032828083252_5876632753798363379_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=100

Comment from :


7 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/c370bff2ec3d5d8d44df99ad3eb35094/5E081E0D/t51.2885-15/e35/s320x320/68806723_594341154305272_8955972027791420429_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=104

Comment from :


Dokonalá kombinácia chutí vás pri našich burgroch dostane 😍

7 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/eaf5aa8b915a7ec95ec03521623081d3/5E391FA8/t51.2885-15/e35/s320x320/69771712_555211798593619_2919079526124868074_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=107

Comment from :


Chutný, šťavnatý a vždy čerstvo pripravený pre vás 😍

8 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/aa77601457497dd21511bed97e6a2617/5E331B3B/t51.2885-15/e35/c142.0.795.795a/s320x320/68840119_191380848542799_4748038627000407618_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=103

Comment from :


Že menej je niekedy viac? 🤔 Pri našich burgeroch to veru neplatí 😇

9 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/0c8ef379b5531cc932fd6e233324c822/5E3B74E1/t51.2885-15/e35/s320x320/67615042_1569913466466778_3511864667571973700_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=110

Comment from :


11 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/81b6cb5835493cf2850b2bb236af5c3c/5E398961/t51.2885-15/e35/s320x320/70033938_421050541850024_5670422651259970060_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=108

Comment from :


13 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/e84b748488c66c5f9258f0ec7024bdb1/5E1DAC4E/t51.2885-15/e35/s320x320/69563133_120067039364674_9037161544487734852_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=110

Comment from :


Tiež sa vám už zbiehajú slinky? 🤤 U nás hlad nemá žiadnu šancu 😉

14 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/58d78d829b28a695d83f94f194e4c07e/5E06896E/t51.2885-15/e35/c180.0.720.720a/s320x320/67413091_958559887835734_8935824334986597116_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=110

Comment from :


15 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/94e80a849598a495611dda1c15bc6922/5DFAC6C5/t51.2885-15/e35/s320x320/67665406_515275125892717_1764501655543714272_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=101

Comment from :


[체코 Regal Burger] 프라하에서 30분도 채 되지 않는 거리에 위치한 패션 아레나 아울렛! 아울렛에 입점해 있는 리갈 버거를 먹어봤다❗️ 메뉴가 그리 많지 않았는데 클래식 버거, 스페셜 버거, 아보카도 버거. 이렇게 세 가지뿐이었던 것 같다 :-) 리갈버거는 체코의 수제버거 체인점인데 시내에 많이 없어서 관광객들은 대부분 아울렛에서 먹는다🍴 리갈버거의 패티는 항생제라든지 화학약품이라든지 몸에 좋지 않은 첨가물이 들어가지 않은 패티다 꺄호 :-) 버거 번도 푸석푸석하지 않고 맛있었고, 감자튀김도 두툼하니 아주 만족스러웠다. 감자튀김과 함께 나온 소스도 맛있었다! 나는 버거 콤보로 시켰는데 콤보는 우리나라 세트와 같은 개념이다. 감자튀김이랑 음료(탄산 무한리필 혹은 아이스티 중 선택)까지 같이 나오는 메뉴❗️ 아울렛 들렸을 때 먹어보면 좋을 것 같다😃 위치: Zamenhofova 440, 108 00 Praha-Štěrboholy 가격: 195코루나(약 9750원, 버거+감자튀김+음료)

16 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/0de1833b096c99a852a08e872478b9d9/5E06C73C/t51.2885-15/e35/c0.175.1406.1406a/s320x320/68815194_123504165670928_8466246672519754580_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=108

Comment from :


17 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/01cd347ff75fa5f804da0d9df779f1bf/5E3B7F7F/t51.2885-15/e35/c0.180.1440.1440a/s320x320/66696539_436480223635414_7891250804967714279_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=110

Comment from :


18 Days ago