Photos of indie


https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/a41494c176c46105c49d973a3b55bc4b/5D37A28F/t51.2885-15/e35/s320x320/65725124_463237787793350_8948663949861805886_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


40 Seconds ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/42807dbf9fbf7c68a8ccfff4d9b8c424/5D37C477/t51.2885-15/e35/c162.0.396.396a/s320x320/66203051_2331831613750398_1653380106763552655_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/9d11cc784a735d55396604069a131224/5D37B0C9/t51.2885-15/e35/s320x320/65872283_129536231617851_9166157273450424070_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/9438db2d1700d7b08248aa63b736673e/5DAC35F0/t51.2885-15/e35/c102.0.624.624a/s320x320/66681529_392278331415353_7361505758402927528_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


2 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/38cd6637f1a65bd361df37fb5c1778c9/5DD1352D/t51.2885-15/e35/s320x320/67150924_156310595510196_3069395429601869594_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


2 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/17619fc093221638442d7399ebad04d1/5D37A88C/t51.2885-15/e35/c120.0.336.336a/s320x320/65721430_370334187002766_7596684522443764978_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


2 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/e2db117d24b0d9c8dd099a81f3f5ba3e/5DCDD8F5/t51.2885-15/e35/c102.0.624.624a/s320x320/66204090_855320391502981_366260493299430959_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


3 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/4a7d725a20b54b8d60e0ef380aee7228/5DE3BB14/t51.2885-15/e35/c224.0.576.576a/s320x320/67192702_357981838217114_5971679768841284632_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


3 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/66c868d3a99180af57e2768b9856170e/5D373A1A/t51.2885-15/e35/c157.0.406.406a/s320x320/66817405_704843756633204_274920591387730227_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


4 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/2ba74fb1ae65244f7fd5fc67aae485a8/5DE7CB08/t51.2885-15/e35/s320x320/67026781_296397544501920_5368138744657320576_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


4 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/9d3170e9340a003a670340e33b3e681c/5D376B0B/t51.2885-15/e35/s320x320/65859589_123331698939142_424212165628053369_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


4 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/4a84f7f23183f73d513b8250ec7250c2/5D374256/t51.2885-15/e35/c172.0.376.376/s320x320/67740515_1124926591051444_4590593638384484494_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


5 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/9cfdcfe4a0cc6b68d99f9b577ce4b307/5D372A6F/t51.2885-15/e35/s320x320/67877499_357344281570329_4001141555064495871_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


5 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/b375198158415a722038feeb1a76a6ec/5DB3A75C/t51.2885-15/e35/c0.179.1440.1440a/s320x320/64520296_368747740492071_1559594720799134360_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


5 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/3d8d30074bd854fd54ec44aec8d526a1/5D38425C/t51.2885-15/e35/s320x320/66908022_2409308389301301_2596183402266994396_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


🎶 Si te tengo a vos me planto ante el mundo

6 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/1ddc72ef776fe38ba17c4b007fd88686/5DB74C0F/t51.2885-15/e15/s320x320/66078958_356417295280915_8460496326645137247_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


Tahiti 80 Digital Release 2019-07-22 한국에서도 많은 사랑을 받고 있는 타히티 80, 국내에 선보이지 않은 미발매 타이틀 음원 발매 시리즈! 2014년, 3년 반만에 선보여 화제가 되었던 타히티 80의 여섯 번째 앨범! 3700551765515 타히티 80 [볼룸] Tahiti 80 [Ballroom] 부드럽고 편안한 멜로디와 달콤한 보컬, 그리고 댄서블한 사운드를 아우르는 최고의 음악들로 한국에서도 많은 사랑을 받아온 프랑스 출신의 밴드 타히티 80. 2014년 선보인 타히티 80의 통산 여섯 번째 오리지널 앨범인 이 작품은 리처드 스위프트가 공동 프로듀서로 참여하여 만들어낸 더욱 댄서블한 일렉트로-팝 사운드를 담고 있다. 편안하면서도 감각적인 타히티 80만의 개성이 그대로 담긴 최고의 노래들로 가득한 작품이다. (IDOL - Human Sounds) [온라인 음원 배포] https://bit.ly/32JQjeu #HumanSounds #타히티80 #Tahiti80 #Pop #Rock #Alternative #Indie #IDOL

6 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/b453f32215ab574a35c350df323723a3/5D376D90/t51.2885-15/e35/s320x320/67793391_1270922636420064_2993738963240488365_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


7 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/309116bfa6ff38256bd90298155156e0/5D373964/t51.2885-15/e35/c140.0.360.360a/s320x320/66363144_148113056261350_5285785950678983765_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


Lo and Behold - Distances . • Follow us @purpose_discovery • • Follow our Spotify!! Link in bio •

7 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/a076959e481194f45e25f19d653254eb/5DE2D7D3/t51.2885-15/e15/s320x320/67688439_277034223160765_4268286074346720475_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


Tahiti 80 Digital Release 2019-07-22 한국에서도 많은 사랑을 받고 있는 타히티 80, 국내에 선보이지 않은 미발매 타이틀 음원 발매 시리즈! 프랑스 인디 밴드 타히티 80의 프론트맨으로 잘 알려진 자비에르 보이에르… 보이에르가 선보인 2017년 싱글의 Nit 리믹스 에디션! 3663729035851 자비에르 보이에르 [스톡홀름 신드롬 (Nit 리믹스)] Xavier Boyer [Stockholm Syndrome (Nit Remix)] 소울팝에서 슈거팝까지 다양한 느낌을 넘나드는 낭만적이고 편안한 음악 세계를 한국에서도 많은 사랑을 받아온 프랑스 인디 밴드 타히티 80. 밴드의 보컬인 프론트맨 자비에르 보이에르 역시 밴드 활동 뿐 아니라 다양한 솔로 프로젝트를 발표하며 이름을 알려왔다. 2017년 선보인 보이에르의 싱글 타이틀 트랙을 Nit의 리믹스로 담은 작품. 오리지널과는 또 다른 감각적인 매력이 인상적인 곡이다. (IDOL - Human Sounds) [온라인 음원 배포] https://bit.ly/32JOtKE #HumanSounds #XavierBoyer #자비에르보이에르 #Nit #Tahiti80 #타히티80 #Pop #Rock #Alternative #Indie #IDOL

7 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/d82bc2922aa0c28779c9cd47d25ee864/5DCE01E5/t51.2885-15/e35/c0.23.1080.1080/s320x320/66658751_500429917452138_6006517492428373014_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


7 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/36e166b5b5b6979c869f07dfa9d7cd4b/5DCD47D5/t51.2885-15/e35/c0.114.918.918a/s320x320/67071931_147881743061772_93233892239521421_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


7 Minutes ago