Photos of ibispaintx


https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/43afebc9b8f3595c155683fe9733dd8b/5DABCF74/t51.2885-15/e35/s320x320/62487926_152141312575371_7120619588214102756_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/8a5429d22d5de473a9115d6fbe684683/5DC718CF/t51.2885-15/e35/s320x320/65000892_857655034588794_4366263643780501289_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


3 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/b4589001b69273c61c2335bcd44753c6/5D8979D3/t51.2885-15/e35/s320x320/64822802_353450645365598_4315796876661674799_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


5 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/506f7ee5c31f75855b02349380a4354c/5D8FFAFF/t51.2885-15/e35/c0.67.717.717a/s320x320/64241830_177302826605082_7251276538864484097_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


5 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/932eebddd28d029e7101bc3b4272a72c/5DC2EDDE/t51.2885-15/e35/s320x320/63913095_379587789341541_7443821399041870408_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


"Hello, how may I help you?" Guess what I didn't abandon my account- So if you're confused about the picture, here's the backstory: A 13 yr old girl (Nora) accidentally TiMe TrAvElS to the future. In the picture she's exploring a mall and this floating machine blorb thinG. So ye Oh, why hello there tags: #gachaedit #gachalifeedit #edit #gachaverseedit #gachaverse #gachastudio #gachastudioedit #lunime #lunimegames #lunimeedit #lunimegamesedit #ibispaint #ibispaintx Yeah I think I overload with tags but.... ┐( ̄~ ̄)┌ -meh

6 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/f8d89b95dcde1c76d67592c62f5b3fc0/5D8D7694/t51.2885-15/e35/c0.96.768.768a/s320x320/64292095_378292342819845_885358384767713040_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


"g̶e̶t̶ ̶t̶h̶e̶ ̶f̶u̶c̶k̶ ̶a̶w̶a̶y̶ ̶f̶r̶o̶m̶ ̶m̶e̶ ̶o̶r̶ ̶i̶l̶l̶ ̶s̶l̶a̶p̶ ̶y̶o̶u̶ ̶w̶i̶t̶h̶ ̶m̶y̶ ̶s̶t̶i̶c̶k̶." yeah this is my oc lol i'm "new." ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hi lol so i havent edited in a while so sorry if it looks crusty ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ra tags because i need love: #gacha #gachalife #gachalifeedit #gachaedit #gachaedits #ibispaintx #gachaibisedit #edit #witchlookingthing #orisitawizard #gachalifeedits #editgacha #gachaverse #gachastudio

6 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/6c2e00a1c118d26257c2cccffa7a17ea/5DAD3D79/t51.2885-15/e35/s320x320/62454911_1437095009763469_1033090266606288599_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


9 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/9a0ccd42aff2972d75676b82cfef3079/5DC6C7A1/t51.2885-15/e35/c0.160.1280.1280a/s320x320/64325333_2406841172973982_4345465971904061402_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


10 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/5e9f8758209e138f5b16b482d2e5b0b5/5DBEB568/t51.2885-15/e35/c0.63.502.502/s320x320/62020758_486294041911781_8683241089053379618_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


11 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/0524069a4a70acf270184a44707bb152/5D13F12B/t51.2885-15/e35/s320x320/62411820_145064680000877_2511932845174164188_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


11 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/21bfe097a2c5f6e44c97c5eca4bb25ed/5DBA82D2/t51.2885-15/e35/c0.50.920.920a/s320x320/62550842_100864824516970_486895404539599734_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


13 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/ece4dc2de1a926af1a320dca1b24cd27/5DA2D9B5/t51.2885-15/e35/s320x320/62234551_125667471990482_2847761286764250284_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


13 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/97cb5ec603d4fc9c4ada8aa9cb12a1c7/5DBFF224/t51.2885-15/e35/s320x320/64705245_2241458299302048_5384327703048062951_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


14 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/18d1f186d4d2034cf119d5763b2dc509/5DA4DC15/t51.2885-15/e35/s320x320/64740599_478319489596026_6002955363391344061_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


14 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/5e84e357b2f98c6ffb987b8503af454e/5D89EF48/t51.2885-15/e35/c205.0.669.669a/s320x320/64491361_107486703763150_3602478228913060567_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


16 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/b18392e8ffb2dd353b5fb5a8ffdcadf0/5DC67518/t51.2885-15/e35/c34.0.1012.1012a/s320x320/64254911_453690175427197_1738344597322557539_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


17 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/1e9b15d4bf9655e4ca1955a6759eed0e/5DBFED1D/t51.2885-15/e35/c0.135.1080.1080a/s320x320/62646227_664773543983034_7669459481439229030_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


19 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/13a0a12a959d2f39373f604e9164af4f/5DA2D093/t51.2885-15/e35/c0.127.1020.1020a/s320x320/64605970_2503052539981168_422444125309952257_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


19 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/6eefde2a23301537a4df8b0881c1fe61/5DC0A457/t51.2885-15/e35/c180.0.1079.1079/s320x320/64934562_670526996692860_6437793887258969302_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


19 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/82c0fd8461502834f7aa05013b19a565/5DA25458/t51.2885-15/e35/c0.180.1440.1440/s320x320/64999148_134065321125888_528163478971896670_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


20 Minutes ago