Photos of bichonfrise


https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/9f78b710a27ddff3a25ac94279c38bbe/5D5FEB46/t51.2885-15/e35/c180.0.1079.1079a/s320x320/59442006_1053481384850361_7285355847716901875_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


38 Seconds ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/6bb172cabd1eea4afb69fb3f07f900dc/5D5E829D/t51.2885-15/e35/c133.0.533.533a/s320x320/61026299_299571924328601_1252808669002419567_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


58 Seconds ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/9fdaff73a7d940763be04cffcf89bf19/5CE45D22/t51.2885-15/e35/s320x320/60125483_465086620904559_6711259162526264277_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


장난감 욕심쟁이 버찌는 디어혼 물고 뜯고 메리는 그런 버찌를 핥아주는 현장을 보고 계십니다..🙄 버찌 데리고 온지 한 6개월까지는 메리의 질투 때문에 절대 사이가 좋아질 수 없을 줄 알았는데.........ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 이젠 서로에게 없어선 안되는 애증의 관계가 되었네 💘💘(뭉클) - - #메리x버찌 #영혼의단짝 #애증의관계 #다행이다

1 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/b9101638962d20281dbd6ea240bea1b5/5D983ECD/t51.2885-15/e35/s320x320/60663959_485773811961583_5383600861545487637_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


2 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/3d0f0a86551593bf5535e653d0631c92/5D67C138/t51.2885-15/e35/c1.0.1438.1438a/s320x320/60402463_201277690846430_4619890403010002870_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


2 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/5114098249168ab81a47de62a700154d/5CE42F51/t51.2885-15/e35/s320x320/60027395_343710263013637_4596330145769571382_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


2 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/607e7593a7e2a4400352ea11e83b61b9/5CE49F72/t51.2885-15/e35/s320x320/61296698_693117654441077_5092543058178300225_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


손따라 요리 조리 ~ 👀 간식없다 요놈아! 니가 다 먹었어..🐽

3 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/d5347617dd4db5ad012182ea1274628e/5D6E78C5/t51.2885-15/e35/s320x320/59192879_1596593783809121_4262984208736006678_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


🥴

3 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/94ce33a949e722a3aa459a30a253d753/5D9D19AE/t51.2885-15/e35/s320x320/59790612_345665329468167_4944503430039998977_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


내가 이렇게 작아지다니 으 존심상해 으!!!!!! #임멸치

3 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/76957b8b596c4543e75da6dd7bbae5fd/5D6F65B2/t51.2885-15/e35/c0.180.1440.1440a/s320x320/60067768_405612706951028_1953554723593007626_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


#salondedazul #다줄 #살롱드다줄 헤티는 요물~!👀☺️ 현실순응이 아주 빠르달까요??— 그나마 친한 사람 찾아서 무릎강아지로 애교 부리기❤️ㅋㅋㅋㅋ

4 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/95d4bccfb8258f824f795f0f280670e5/5D6C5E67/t51.2885-15/e35/c0.179.1440.1440a/s320x320/59822968_2395723207349806_6789197569021315592_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


4 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/a240919801c70f2c894612aa0740fb16/5D9F04BD/t51.2885-15/e35/c0.135.1080.1080a/s320x320/60316525_796195780766023_1527982521929183131_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


5 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/42f218e185d2da1f6a4c4b48b1369733/5D9D279D/t51.2885-15/e35/c0.135.1080.1080a/s320x320/60833512_294213984789881_7982212938923482282_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


5 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/e8fc7c0f976a01ff351587d454a0939b/5D5F7CBD/t51.2885-15/e35/s320x320/59797433_400165467496088_6132552201966275091_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


Noche fría así que Kira se fue a dormir calentita en la cama 🤗😂 #bichonfrise

5 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/fa76952e81281d48bb4ed5fd433eea66/5D9BC602/t51.2885-15/e35/c0.160.1280.1280a/s320x320/60648430_593788771097120_5284373125366767318_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


7 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/26734517dc45c01fce59f06b08d41b46/5D5DDE6D/t51.2885-15/e35/c180.0.1079.1079a/s320x320/60578275_349906865664613_5722147306984928918_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


Being on the couch isn’t good enough. I need to be on the pillows on the couch like the princess i am

9 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/20fc8f82d439c459145290d77722c683/5CE419D8/t51.2885-15/e35/c0.90.720.720a/s320x320/61219471_2843553805869292_3907404833429787430_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


언니 기찬개 하지말구 절루가! 뚜시뚜시! 혼자 놀고싶은 버찌와 버찌 없이 못사는 그녀,, 혼자 앞구르기 뒷구르기 난리가 났고만?~🤣 - - #너네뭐하냐 #메리x버찌

9 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/5bb075ff3f5984bfb3b8a0c441dc17ce/5D9B06EF/t51.2885-15/e35/s320x320/60149569_180928009516369_7775294333391415858_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


9 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/b919ca7c21edd7759fc694c6ec48bdf0/5D6891A6/t51.2885-15/e35/c0.135.1080.1080a/s320x320/59432291_109656553482041_2066520262064363222_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


9 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/528ef4a45486e40ee39c2780f47e8fd1/5D68E94B/t51.2885-15/e35/c0.90.720.720a/s320x320/59441361_379515395992564_1140253267324557948_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


10 Minutes ago