Photos of 925silver


https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/10d4635ba1af39524f19deaa709bfde4/5D02C9C8/t51.2885-15/e35/s320x320/51190777_120956318968502_1381218595458607890_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/eb04b97f5736af9b38680a36fae63351/5CF7968C/t51.2885-15/e35/s320x320/51098872_410944676114676_9087938320869493612_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


—————————————— ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴠɪɴᴛᴀɢᴇ ᴄʜᴀɪɴ ʙʀᴀᴄᴇʟᴇᴛ♥️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🧸 ⑨②⑤ ᴀɴᴛɪǫᴜᴇ sɪʟᴠᴇʀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🧸 Ꮪ925 각인 ( Ꮪ925 carved 🖋 ) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 총 길이 : 대략 20 ᴄᴍ ( ᴛᴏᴛᴀʟ ʟᴇɴɢᴛʜ : ᴀʙᴏᴜᴛ 8 ɪɴᴄʜ ) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 제품문의 ᴅᴍ 주세요 💌⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ —————————————— ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ sɪʟᴠᴇʀ ʙʀɪɴɢs ɢᴏᴏᴅ ғᴏʀᴛᴜɴᴇ 🍀 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #남녀공용 #은반지 #은925 #925실버 #엘에이 #한인타운 #주얼리 #반지 #ring #rings #ringstagram #남자친구선물 #여자친구선물 #선물 #선물스타그램 #선물스타그램🎁 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #silver925 #925silver #925silverjewelry #925sterlingsilver #ktown #ktownla #jewerly #jewelry #jewelrydesign #jewellery #jewellers #losangeles #losangeles_city ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

6 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/ad67ca48fa080d0b998d4f9f38edef7b/5CF39670/t51.2885-15/e35/s320x320/51224327_594271094367863_1063137957918655819_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


8 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/e5d7984d7874c5db2d59a21a8c60323d/5CF879A9/t51.2885-15/e35/s320x320/51654885_291160864901605_1200295835259626857_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


8 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/15e2edacb7c6ab1228995816db0e1522/5CDFA85B/t51.2885-15/e35/s320x320/51374020_543981112781434_907530103373037503_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


—————————————— ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴠɪɴᴛᴀɢᴇ ᴄʜᴀɪɴ ʙʀᴀᴄᴇʟᴇᴛ♥️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🧸 ⑨②⑤ ᴀɴᴛɪǫᴜᴇ sɪʟᴠᴇʀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🧸 Ꮪ925 각인 ( Ꮪ925 carved 🖋 ) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 총 길이 : 대략 20 ᴄᴍ ( ᴛᴏᴛᴀʟ ʟᴇɴɢᴛʜ : ᴀʙᴏᴜᴛ 8 ɪɴᴄʜ ) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 제품문의 ᴅᴍ 주세요 💌⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ —————————————— ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ sɪʟᴠᴇʀ ʙʀɪɴɢs ɢᴏᴏᴅ ғᴏʀᴛᴜɴᴇ 🍀 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #남녀공용 #은반지 #은925 #925실버 #엘에이 #한인타운 #주얼리 #반지 #ring #rings #ringstagram #남자친구선물 #여자친구선물 #선물 #선물스타그램 #선물스타그램🎁 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #silver925 #925silver #925silverjewelry #925sterlingsilver #ktown #ktownla #jewerly #jewelry #jewelrydesign #jewellery #jewellers #losangeles #losangeles_city ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

8 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/443afd4f05f9224daf1502f36540bf54/5CE643D3/t51.2885-15/e35/c21.0.1397.1397/s320x320/50855068_243593819922904_3962173877084772843_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


13 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/26efbeeba25f03d0703d80698618e2cb/5CF7FA2E/t51.2885-15/e35/c135.0.809.809/s320x320/51176240_2203309966595880_6099435580612527495_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


23 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/65e39d117beb7ca90a2f768e820ea780/5CE74263/t51.2885-15/e35/s320x320/50851590_1784478398325288_9117438838567355606_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


—————————————— ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴠɪɴᴛᴀɢᴇ ʙᴇᴀᴅs ᴄʜᴀɪɴ ʙʀᴀᴄᴇʟᴇᴛ ♥️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🧸 ⑨②⑤ ᴀɴᴛɪǫᴜᴇ sɪʟᴠᴇʀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🧸 Ꮪ925 각인 ( Ꮪ925 carved 🖋 ) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🧸 ᴛᴜʀǫᴜᴏɪsᴇ , ʙʟᴀᴄᴋ ᴀɢᴀᴛᴇ -- ᴀᴠᴀɪʟᴀʙʟᴇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🧸 총 길이 : 대략 16 ᴄᴍ ( ᴛᴏᴛᴀʟ ʟᴇɴɢᴛʜ : ᴀʙᴏᴜᴛ 6 1/4 ɪɴᴄʜ ) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 제품문의 ᴅᴍ 주세요 💌⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ —————————————— ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ sɪʟᴠᴇʀ ʙʀɪɴɢs ɢᴏᴏᴅ ғᴏʀᴛᴜɴᴇ 🍀 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #남녀공용 #은반지 #은925 #925실버 #엘에이 #한인타운 #주얼리 #반지 #ring #rings #ringstagram #남자친구선물 #여자친구선물 #선물 #선물스타그램 #선물스타그램🎁 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #silver925 #925silver #925silverjewelry #925sterlingsilver #ktown #ktownla #jewerly #jewelry #jewelrydesign #jewellery #jewellers #losangeles #losangeles_city

24 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/a207430c508e609d99f8e74840c7bc08/5CF3A73C/t51.2885-15/e35/c0.130.1080.1080/s320x320/49485933_147414252872150_67348195292300114_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


24 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/3ed53ee36c61a27c981177ab4972171d/5CDE1D6A/t51.2885-15/e35/c236.0.608.608/s320x320/51362442_322420475074370_9203645011122548389_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


25 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/516f458d254f19bcf84aa20b41ca30f0/5CFC33C7/t51.2885-15/e35/s320x320/50766687_541778089646005_7359608560166907870_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


—————————————— ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴠɪɴᴛᴀɢᴇ ʙᴇᴀᴅs ᴄʜᴀɪɴ ʙʀᴀᴄᴇʟᴇᴛ ♥️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🧸 ⑨②⑤ ᴀɴᴛɪǫᴜᴇ sɪʟᴠᴇʀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🧸 Ꮪ925 각인 ( Ꮪ925 carved 🖋 ) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🧸 ᴛᴜʀǫᴜᴏɪsᴇ , ʙʟᴀᴄᴋ ᴀɢᴀᴛᴇ -- ᴀᴠᴀɪʟᴀʙʟᴇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🧸 총 길이 : 대략 16 ᴄᴍ ( ᴛᴏᴛᴀʟ ʟᴇɴɢᴛʜ : ᴀʙᴏᴜᴛ 6 1/4 ɪɴᴄʜ ) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 제품문의 ᴅᴍ 주세요 💌⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ —————————————— ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ sɪʟᴠᴇʀ ʙʀɪɴɢs ɢᴏᴏᴅ ғᴏʀᴛᴜɴᴇ 🍀 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #남녀공용 #은반지 #은925 #925실버 #엘에이 #한인타운 #주얼리 #반지 #ring #rings #ringstagram #남자친구선물 #여자친구선물 #선물 #선물스타그램 #선물스타그램🎁 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #silver925 #925silver #925silverjewelry #925sterlingsilver #ktown #ktownla #jewerly #jewelry #jewelrydesign #jewellery #jewellers #losangeles #losangeles_city

26 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/cffc86305de1577d237a7d5b64210cb1/5CEE07FA/t51.2885-15/e35/s320x320/50823777_610411222716580_3850091574845278196_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


34 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/24aeb78f2d33a0c66a674ec982ae2159/5CFBCB68/t51.2885-15/e35/c0.23.1389.1389/s320x320/51708403_2203539766334594_4753875805659046129_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


34 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/3fdfbd28aed9bd1f3bde4a99d03f6f38/5CEDCCAC/t51.2885-15/e35/c135.0.810.810/s320x320/51648912_418689862250404_6324392421501869798_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


38 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/b0ae6a2f8519b6268e0ef0d3a4a094d7/5CEE67A6/t51.2885-15/e35/s320x320/51579420_131859301192309_636886829940677078_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


51 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/31f169ab3e4076b26b073c43651854ee/5CFBA53D/t51.2885-15/e35/s320x320/51023170_292202188131288_4642553363390818755_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


—————————————— ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‘ⓛⓞⓥⓔ’ 각인 팔찌 & 발찌 겸용♥️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🧸 sᴛᴀɪɴʟᴇss sᴛᴇᴇʟ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🧸 14ᴋ ᴘʟᴀᴛᴇᴅ ( ①④ᴋ 도금 ) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🧸 14ᴋ ᴄᴀʀᴠᴇᴅ ( ①④ᴋ 각인 ) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🧸 ʏᴇʟʟᴏᴡ ɢᴏʟᴅ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🧸 총 길이 : 대략 22ᴄᴍ ( ᴛᴏᴛᴀʟ ʟᴇɴɢᴛʜ : ᴀʙᴏᴜᴛ 8 1/2 ɪɴᴄʜ ) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🧸 길이 조절 : 대략 16ᴄᴍ + 5 1/2ᴄᴍ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 제품문의 ᴅᴍ 주세요 💌⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ —————————————— ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ sɪʟᴠᴇʀ ʙʀɪɴɢs ɢᴏᴏᴅ ғᴏʀᴛᴜɴᴇ 🍀 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #남녀공용 #은반지 #은925 #925실버 #엘에이 #한인타운 #주얼리 #반지 #ring #rings #ringstagram #남자친구선물 #여자친구선물 #선물 #선물스타그램 #선물스타그램🎁 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #silver925 #925silver #925silverjewelry #925sterlingsilver #ktown #ktownla #jewerly #jewelry #jewelrydesign #jewellery #jewellers #losangeles #losangeles_city

53 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/3e338cbcd1b06482301047953779bdb5/5CE0BB46/t51.2885-15/e35/s320x320/51604817_790888077943953_2186364865655278818_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


56 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/452b46ae7b6808804ed051f8bb1c6e43/5D04DBBF/t51.2885-15/e35/s320x320/50925315_375606356323813_8505970154033920265_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


56 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/34863845f211ee7cc325ad2061ed3f25/5D03632A/t51.2885-15/e35/s320x320/51457478_290986471582821_8912533676983426910_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Hours ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/cfc3e66ebc537443639648a9408bd317/5CE808F7/t51.2885-15/e35/s320x320/51142234_2521647551231760_439074107486876660_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Hours ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/76e9cea25be35c9b23fc3c4b95e42c10/5CE394B9/t51.2885-15/e35/c14.0.1052.1052/s320x320/51174439_2468002159896595_214742881489634253_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Hours ago