Photos of 훈녀


https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/a6cb2bc18c719f421ca7b540313b8545/5DADB09A/t51.2885-15/e35/s320x320/66058463_333133450964941_4171956308902368476_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


작년에 전번이라도 물어볼걸,, 후회😭

1 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/65f0f39abe026ec34391aeb20f345cad/5DCBAADF/t51.2885-15/e35/s320x320/67730853_1274832379365017_876856619833820100_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


오프숄더나 나시같이 노출있는 옷을 입게되면 화장한 얼굴과 바디의 색이 차이가 나죠 😂😂 나인위시스의 '화이트톤업바디세럼' 으로 내것같이 하얀 피부를 연출할 수 있답니당 >_< 미백크림인데도 불구하고 백탁현상도 없고, 촉촉한 발림성으로 뜨지않고 자연스럽게 바디 톤업 할 수 있어요 🤩🤩 올 여름 나인위시스와 뽀송하고 깨끗한 피부 만들어봐요 ❤️❤️ . . . #나인위시스 #화이트톤업바디세럼 #톤업크림 #바디미백 #바디미백크림 #바디톤업크림 #바디세럼 #바디크림 #바디로션 #올리브영톤업크림 #올리브영추천제품 . . . +늦은 업로드 죄송해요 ㅜ.ㅜ 좋은 제품 감사합니다 !!

1 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/67cf39bf8423242a8b4d66ca59662dca/5DCE011E/t51.2885-15/e35/s320x320/66452640_446211989266474_2642702180937432188_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


2 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/44b36dbb2f98b5e3efe8397f326923ca/5DE542C4/t51.2885-15/e35/s320x320/66615323_2542634369082140_301158170435415337_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


2 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/67626affe1e9a2c9b0e6fe7b19e51b42/5DB6B03F/t51.2885-15/e35/c198.0.1043.1043/s320x320/67538027_591885958005967_5182244502140806663_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


감기 몸살인가 😑

2 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/9317ce4676a0c97121e0aa66edf415dc/5DE3DDCD/t51.2885-15/e35/s320x320/67472918_483346169088662_1728884406947608572_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


3 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/0c360e5524888e54a6d076ba9ab1d17f/5DD23D02/t51.2885-15/e35/s320x320/65883412_151003279384629_6318472861550423242_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


🌼🌼🖤

3 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/7aa06b4c7660a5f313aa9dbccc45ab3b/5DB08132/t51.2885-15/e35/s320x320/66111875_483784432186557_67959955425364960_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


3 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/1b9d372081aa83a09dfa033a5f6b6436/5DB2FF4F/t51.2885-15/e35/s320x320/67717280_420938598508724_6984820866113887756_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


🦁 하쿠나 마타타 🦁

3 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/bad5fc68289a52469108136788bb3f33/5DD09C72/t51.2885-15/e35/s320x320/66299373_343760476517286_2765798306300317752_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


나 오늘 방학 해쒀 ♥️

3 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/7190a79f020ad42db46397288f1f0d9c/5DE6C533/t51.2885-15/e35/s320x320/67659467_1232720026902538_5773676308477516948_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


3 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/af761f03aa02e9996818db186134b421/5DB45BCE/t51.2885-15/e35/s320x320/67288738_187869785573441_7514732368307313085_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


오랜만에 알바는 너무 힘들구나

3 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/dd195d7d0c7cad31d0bf443ce597d259/5DB22236/t51.2885-15/e35/s320x320/66365162_714334035687471_6127052518030333373_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


🐵🙉

5 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/59ca1c001682509c3df48012ef39b4e6/5DB198F0/t51.2885-15/e35/s320x320/66214313_392488261387755_6715081768494940080_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


사자 보세요 두 번 보세요ㅠㅠ ❤️개봉은 7/31❤️

5 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/c5f644508838fb738bfcce21a1ce900d/5DB8A954/t51.2885-15/e35/c0.168.1348.1348/s320x320/66652711_452994021918231_1973561736190284463_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


5 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/d094ee8b0c544159127e2e6b57b84304/5DB3259F/t51.2885-15/e35/s320x320/67218371_1284048815087919_37746138751248592_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


•••

6 Minutes ago