Photos of 충장로


https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/7a245029478d523b1a4b7fab2077dede/5DD06BFF/t51.2885-15/e35/s320x320/66246212_2340843659536352_973900967432154260_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


24 Seconds ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/be3fb237484c75ea54c03e9e46a09c08/5DB039F6/t51.2885-15/e35/c0.174.1440.1440a/s320x320/66281126_688040841669261_8461359524794051244_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


으 악 이상한거 같아서 지웠다 올렸다 안 그 럴 께 오 ( ˘・з・˘)

40 Seconds ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/5e631fb63fe1cfb174f0d25efa996c51/5DC7CF6F/t51.2885-15/e35/c4.0.574.574/s320x320/66645033_1528648760605922_5140455942892678609_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/f5c1d237fcaabba76f5fd63c65496597/5DBB8DA3/t51.2885-15/e35/c0.180.1440.1440a/s320x320/67646149_170100950699365_4132138946552310783_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/ce9f148451364b5bb7f253cfbacd104f/5DAD3558/t51.2885-15/e35/c2.0.1436.1436a/s320x320/66065924_215419779345759_5138039028375791838_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/a16368431e1757a74f5aa45e8b4fb4d8/5DAA9836/t51.2885-15/e35/c0.180.1440.1440a/s320x320/67531902_928041950872528_4304510396934159200_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


OKAY!!! hurry up and give me the next😋😋😋

1 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/3b369efbb09286bbef8635211999c9a9/5DAB707A/t51.2885-15/e35/s320x320/67387866_130455031535239_2027550008936979841_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/a257eeab61fe14e11aad8b3b894de376/5DB161D9/t51.2885-15/e35/s320x320/67315005_470057700463116_7263675440827468986_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/a16fea9293b58bff9cee9cfb8cfff774/5D35AA33/t51.2885-15/e35/s320x320/67012380_133470047861406_6638709714753679750_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


숱없는머리도 노팁붙임머리로 풍성하게! ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 시술길이:18 길이:18인치 시술가닥수:80피스(160가닥) 시술내용 @izabelhair_jyu @izabelhair_jyu 시술시간:1시간 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ #광주붙임머리 #헤어 #스타일 #일상 #데일리 #노팁붙임머리 #붙임머리전문점 #스킬땋기 #천연생모 #특허생모 #여신머리 #숱없는머리 #핫플 #구시청 #충장로 #불로동 #양림동 #상무지구 #전대 #동명동 #고창붙임머리 #순천붙임머리 #여수붙임머리 #전주붙임머리

1 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/bbbe367278f7bf2d92daed1e38b90dd0/5DCBBB7A/t51.2885-15/e35/s320x320/67734729_1236676499866018_1823298139799068629_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


찝찝해

2 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/0c96eff8521578a46056be99c176f484/5DC7EE34/t51.2885-15/e35/s320x320/65301318_693827557707357_4727593386150698657_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


2 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/939f6c9f025eccd1752888fe29fabbf1/5DD146A8/t51.2885-15/e35/s320x320/66621252_634325767090103_485672158183705226_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


비야그만와라 제발

2 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/9e5b033ae2781d5785e88ff3bd3e8b30/5DBB009D/t51.2885-15/e35/s320x320/66622297_1136184859898696_4878395800343866082_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


2 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/f356c3256210c6405f57d45deadece6e/5DE81EEF/t51.2885-15/e35/s320x320/66350590_706171016495038_8211307403204124063_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


🍺🍻술x술

2 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/13643b62f01e4f0cd5d69f0c2d9fd4f2/5DD09B60/t51.2885-15/e35/s320x320/66284412_913937248984399_4974793763431235455_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


2 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/969f3901a60053d6b497727ec8aa7a96/5DB77091/t51.2885-15/e35/s320x320/66648906_2456139651275318_1720488035107117975_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


빛나는 사람이 되고싶다✨

3 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/d5efb71e5b56beda7febe6d762e48bcd/5DBB6E6A/t51.2885-15/e35/s320x320/66326099_451947482051514_5452929116453687020_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


3 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/d1dbe06bac4e573707e346f6519f414c/5DB88C38/t51.2885-15/e35/s320x320/62578533_222583218715376_1731139822044364869_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


3 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/707418c18edb54ba230b7c27aaa4e6d1/5DB64519/t51.2885-15/e35/s320x320/66275230_434368467148294_4132417758439486326_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


3 Minutes ago

https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/6910de2ae2f5e711056664d83f618d7e/5DE951C3/t51.2885-15/e35/s320x320/66625161_361090558117833_2267904091351909_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com

Comment from :


지친당

3 Minutes ago