Photos of 청주


https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/72e06cd86b2d35eee589849b6be0d3c9/5D715EC7/t51.2885-15/e35/s320x320/57488270_653550871756829_4189512102467515978_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


먹고싶디

38 Seconds ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/37bbc3ab4d06c17c01dd2bd67121d8e0/5D72CC5F/t51.2885-15/e35/s320x320/56894611_138305787226318_816727637486760325_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


귀요워

1 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/e8c35fdc242fc87aceaa13fc882b382c/5D39B209/t51.2885-15/e35/s320x320/56920377_587313045098761_3144842265393080706_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


1 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/187cef590c3fae588bc2eab6653be2c3/5D73484F/t51.2885-15/e35/s320x320/56974004_217018029258343_4903952477224537367_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


1 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/9c40b8cee1307588c78519fdc1feb8e6/5D444695/t51.2885-15/e15/s320x320/56679688_457095531500180_8718782839066053984_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


대전 최고의 호빠 톰바 ●● 대망의 오픈●● 대전에서 손님 젤 많기로 수질좋기로 1위 호스트바입니다 최고의 선수들 대거영입으로 뉴페이스 초이스하는 즐거움도 있습니다. 카톡ID : yahotkdgnss ↔O1O↔8886↔1982↔실장상 찾아주세요. #봉명동맛집 #장대동맛집 #갈마동맛집 #톰바 #대전 #청주 #셀카 #소통 #팔로워 #팔로우 #맞팔 #댓글 #좋아요 #데일리 #대전술집 #유성텍가라오케 #대전맛집 #셀피  #데일리  #메이크업  #소통

1 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/863a4ecf8815591b46307d8f82b659df/5D7655F1/t51.2885-15/e35/s320x320/57156403_151192129255261_3835691336951340441_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


전 기말을 준비하겠습니다 ✂️

1 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/12ccabf04c81fa57dbd914b9fb17c1f2/5D5649B1/t51.2885-15/e35/c0.117.937.937/s320x320/56627398_1978687372260831_833669702973620797_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


요즘들어 생각이 많아진다. 성숙해지려나보다.

1 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/9bfa234fd4c2b7f44f837e3862606092/5D364707/t51.2885-15/e35/s320x320/57402401_2097534070553061_5144372107648835409_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


자만하즤 말자💪🏻

2 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/f5840aed05faebfb6f0dca81edac21c6/5D77C0BA/t51.2885-15/e35/s320x320/56960792_382055009053951_4684396259153490199_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


2 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/246ca02f6638742b67161aa248960ceb/5D40C4FD/t51.2885-15/e35/s320x320/56830193_647598132345506_370541079320272107_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


2 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/13ed34f8123508ba8eac800d73d3d59e/5D772D8B/t51.2885-15/e35/s320x320/57506360_410552313060527_684085497319582085_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


......?..... 나한테 왜그래

3 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/83201f1f36791b18b12c8b1376becaff/5D7425B6/t51.2885-15/e35/s320x320/56702438_405061420291537_7748227014708137177_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


3 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/3d6b68cdb7d81e6a9fd1f1c83ce0cd51/5D3A810B/t51.2885-15/e35/s320x320/57045415_2149756018467192_2760873337951239140_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


어디봥 ㅇㅂㅇ

3 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/db62a1763cfbf4e437d1152dda3cf033/5D4259B0/t51.2885-15/e35/s320x320/57511885_672241446545238_2478566070830666010_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


4 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/981a5421da7d2048a3b6ce2755552b5d/5D3F7170/t51.2885-15/e35/s320x320/56576050_2179650749011652_3918457981731202184_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


4 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/0a84990835305e96de13224a9019f49c/5D41651F/t51.2885-15/e35/s320x320/56518376_2124233221031015_4399647585585564813_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


4 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/1a6cda807de829168a917b4fcb9a5ce5/5D5A715D/t51.2885-15/e35/s320x320/58423615_388487401749782_2978285505509905968_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


빨리자

4 Minutes ago

https://scontent-lax3-2.cdninstagram.com/vp/f76517106df28b49818cf3a992e241a3/5D737137/t51.2885-15/e35/c135.0.810.810a/s320x320/58454152_121314282384618_6925053184997089198_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-2.cdninstagram.com

Comment from :


늦잠자고😴 pc방에서 점심해결하자였는데 충전을 해야한다고....😶😐😑 오랜만에 샤브웰, 뒤늦은 냠냐미🍽 우리의 아.점.저가 되어버렸다....🙄 배불리 먹고 머리자르고💇‍♂️💇‍♀️ 청주가서 아빠 데려다드리고🚗 집 들렸다가 스크린골프🏌️‍♂️🏌️‍♀️ 하.... 할 때마다 나와는 거리가 먼 골프....😢😭 골강....😮😯 해볼까, 말까....🤨🤔 11시너머 집에 와서 민제 도시락....🍱 민제 휴무 그리고 주말 안뇽👋👋👋👋 - #쿠쿠와보냥이의주말 #주말 #민제휴무 #바빴던일정 #덕명동 #pc방 #탄방동 #샤브웰 #자양동 #머리자름 #청주 #아빠마중 #가오동 #지족동 #스크린골프 #주말끝 #👋👋👋👋

4 Minutes ago