Photos of 첫줄


https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/c11.0.1196.1196a/s320x320/100800063_619519488773630_8707146646604270489_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=102&_nc_ohc=b7ZaUbRST6wAX9myHCu&oh=05d165f465e45036bab95ac9dd48e6ba&oe=5EF6A9A5

Comment from :


31 Seconds ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/s320x320/101018895_2814596488668699_1178218028359120455_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=103&_nc_ohc=GXrgAlm_APYAX9e9WPZ&oh=7d31b34e0fe84caea3a63da8cf379215&oe=5EF5B4AE

Comment from :


아 붙임머리나 할까

34 Seconds ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/s320x320/100921183_319893342363742_850551836824755004_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=110&_nc_ohc=rTJs-EEj6lsAX-YdSdZ&oh=a7fcc0d71837e647aa815144cd00acfe&oe=5EF6B1F0

Comment from :


하늘하늘

34 Seconds ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/s320x320/100931894_3574633549218768_1059197312279288351_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=100&_nc_ohc=2oAxbDUMJ_0AX_7UDJo&oh=111c29246578d2241211b1044ed3cb66&oe=5EF5E861

Comment from :


39 Seconds ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/c0.180.1440.1440a/s320x320/101190940_592823944684030_5145830453853838830_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=110&_nc_ohc=vvucUZBGkFkAX-bwem3&oh=67f2c4b03bdcdd7f3d950e2f53cd5cc9&oe=5EF53C0C

Comment from :


과제하게 일주일만 더 주세효..

41 Seconds ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/s320x320/100957930_3111433178879681_2343465204458830225_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=105&_nc_ohc=_AwV87t3pi8AX9IYjr3&oh=b01c41f5720b3fb2e2c6552d9f791c69&oe=5EF5BEBF

Comment from :


이 가방 내가 델꼬 가야지~

41 Seconds ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/s320x320/101032165_104070567935987_3450898161350279054_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=111&_nc_ohc=GIrV69_cD8YAX8Ywtdj&oh=7aaa35a66f25af385d607f5d7d6ce755&oe=5EF84853

Comment from :


세맛많

45 Seconds ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/s320x320/101053076_648812332336769_1450111280293737188_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=105&_nc_ohc=Ov4hoGqtPf0AX_xzqNC&oh=a279c464efe3d47f8324f4158125e9c4&oe=5EF7300E

Comment from :


오늘 하체 둔 근, 햄스트링 마지막 대퇴직근 반 죽인 날.. 처음 하는 핵 스쿼트 무게는 많이 못 올렸지만 그래도 뿌듯하네😄 @m2p_ted 오늘도 감사합니다!.!

47 Seconds ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/s320x320/101005575_718189292288486_8661422228721140897_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=102&_nc_ohc=3owHx4yAuX0AX96czCj&oh=400132638a700c9c7a41996f78d28d74&oe=5EF6FA2C

Comment from :


도레미파솔

51 Seconds ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/c0.91.1361.1361a/s320x320/100921194_3471810832832240_4933766643116691645_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=108&_nc_ohc=Y3U-FlnMj4IAX-ryKTL&oh=44b3678b5ebf9c4b045a4601f63e643d&oe=5EF549AF

Comment from :


꺄 바람~~~🍃ㅋㅋ ㅋ ㅋ ㅋ

51 Seconds ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/s320x320/100988841_727639288036444_3597096434623734891_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=104&_nc_ohc=4X0sk7eANgEAX-nghE2&oh=94fc938b77b33da05a9ddeff518080ea&oe=5EF5D9F5

Comment from :


잠..옷..하이.. 잠하

56 Seconds ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/c0.90.720.720a/s320x320/101099592_760424607824895_4580188118044582068_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=103&_nc_ohc=SMzrBeqsw-IAX-oKkBb&oh=f50cef4d9869524046659ed9c7361fad&oe=5ECF231C

Comment from :


선생님의 꼼꼼하고 자세한 티칭 덕에 항상 배워가는게 너무 많아서 정말 감사해요 .. 😭❤️ 한번출때마다 기절안무지만 너무 재밌어요 !! >< 선생님께서 알려주신 걸 다 담고싶었는데 .,,, ㅠㅠㅠㅠㅠ 그리고 저는 선생님의 이런 느낌도 너무너무 좋아요 !! 🤍 앞으로도 열심히 배우겠숩니다 오늘도 많은걸 알려주셔서 감사합니당 ❤️❤️❤️🙇‍♀️ . . . 🧚‍♂️: @yeojin1009

59 Seconds ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/c180.0.1080.1080a/s320x320/100912391_3319611144765787_4339666238525732179_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=107&_nc_ohc=nQXyGe80OKIAX_dzJVx&oh=59c5c56c8b433bdf6df07a4e4861bdac&oe=5EF887A9

Comment from :


나는 과제하러 등산 간 사람

1 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/s320x320/100984314_720347778783771_8385887140148053345_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=103&_nc_ohc=P2yBUos5Kv4AX_ZJsGP&oh=64a063de338dc1e396aa99ba9f5056b4&oe=5EF5B442

Comment from :


1 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/s320x320/100570179_530577171159862_4544863317387162126_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=110&_nc_ohc=6l_FMyT5T5kAX-xp049&oh=6623d7c842aa45d5fa8981291bb3ac9b&oe=5EF75708

Comment from :


1 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/s320x320/101037442_239184534199901_1143733661690086148_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=105&_nc_ohc=uBnMuVZg4jQAX8EstrG&oh=647268d837f84a2872199930d13ae6fc&oe=5EF64118

Comment from :


3 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/s320x320/100894251_118070132985992_7006914387438652569_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=108&_nc_ohc=-TpwBfxFWzIAX8IFp2x&oh=c20224f085a2ff416fb4fa27e86b55b9&oe=5EF507B1

Comment from :


학교 가기 시러잉

3 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/s320x320/100904450_242930663791289_2151115826723735419_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=105&_nc_ohc=WP8G-olDNs0AX9a2KfX&oh=b5279771196b3eac82e7633e6b340db1&oe=5EF73303

Comment from :


New filter: “Lemon” •App: “𝙻𝚒𝚐𝚑𝚝𝚛𝚘𝚘𝚖“ - Hᴏᴡ ᴛᴏ ɢᴇᴛ ʟɪɴᴋ? 1. 𝙵𝚘𝚕𝚕𝚘𝚠 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚊𝚌𝚌 2. 𝙻𝚒𝚔𝚎 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚙𝚘𝚜𝚝 3. 𝚃𝚊𝚔𝚎 𝚊 𝚜𝚌𝚛𝚎𝚎𝚗𝚜𝚑𝚘𝚝 𝚊𝚗𝚍 𝚍𝚒𝚛𝚎𝚌𝚝 𝚖𝚎 - 𝖣𝗈 𝗇𝗈𝗍 𝗋𝖾𝗎𝗉 𝗈𝗋 𝖼𝗈𝗉𝗒 𝗆𝗒 𝗉𝗋𝖾𝗌𝖾𝗍𝗌 𝗐𝗂𝗍𝗁𝗈𝗎𝗍 𝖺𝗇𝗒 𝗉𝖾𝗋𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇 𝖦𝗂𝗏𝖾 𝗆𝖾 𝖿𝖾𝖾𝖽𝖻𝖺𝖼𝗄 𝗈𝗋 𝗍𝖺𝗀 𝗆𝖾 𝗂𝖿 𝗒𝗈𝗎 𝗎𝗌𝖾 𝗆𝗒 𝗉𝗋𝖾𝗌𝖾𝗍𝗌 #色調教學 #色調分享 #lightroom #lightroompresets

4 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/s320x320/100892170_2927529370627586_1631946603886242399_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=102&_nc_ohc=Phokkk3z7tkAX9PjuSL&oh=29357420769a46350a51baab86d7c66b&oe=5EF576DD

Comment from :


ㅋㅋ😣

4 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/s320x320/101051036_137859114538371_4223851855541405222_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=103&_nc_ohc=l5sqKSY-GXMAX8n6lyq&oh=c4e15b4457a91f5a164b41e0ce41497e&oe=5EF76D02

Comment from :


안녕하세요. 2020 경남관광박람회(GNTF) 서포터즈 이민지입니다. ⠀ 오늘은 밀양 내일동 중심상가에서 차없는 거리 행사를 개최 소식을 가져왔습니다👏🏻 ⠀ ✔️장소? 북성사거리부터 한국체육사 (상가거리일원) 까지! ✔️언제? 2020. 5. 29(금) ~ 2020. 5. 30(토) 17:00부터 22:00 까지! ⠀ 밀양시는 감염예방을 위하여 발열체크, 손소독제 부스 운영과 방역 소독을 실시한다고 하니 마스크 꼭 쓰고 참여해주세요 :)😷 ⠀ #첫줄 #경남관광박람회 #gntf2020 #경남여행 #경남관광 #경상남도 #경상남도여행 #밀양 #밀양시 #밀양여행 #밀양핫플 #대학생 #대학생대외활동 #대학생서포터즈 #대외활동 #서포터즈 #좋아요테러 #팔로우해요 차없는거리 #중심상가 #내일동 #올리브영 #한국체육사 #북성사거리 #손소독제 #방역소독 #발열체크 #밀아클 #행사 #체험부스 #상가

5 Minutes ago