Photos of 느낌


https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/131565e7908ba0fdb1544c11aa5cf595/5DFFAAC1/t51.2885-15/e35/s320x320/67087623_125554078742280_5374692720529894875_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


5 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/a05ea71e1ff60e4edc50777c009b7f4b/5E095FE4/t51.2885-15/e35/c0.180.1440.1440/s320x320/67697554_2419989441411084_7443511392365887582_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


17 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/0aadefde45abf6dbd4567176fdef4e1d/5DDCBC73/t51.2885-15/e35/c0.0.1439.1439/s320x320/67792140_931536493853213_128030885796231404_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


20 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/6112ef5417738217f9e200014a9ae272/5E10F123/t51.2885-15/e35/s320x320/67408721_141429530432870_3943872407630838625_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


40 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/b0a7c011b4899adef728f30c1bfa6e0b/5E05EC12/t51.2885-15/e35/s320x320/69262724_419254595380491_2852451731616080238_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


스티플 띄웟다아ㅎ

45 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/117509d8f12c33f64411731ab45fef40/5E159610/t51.2885-15/e35/c2.0.711.711/s320x320/68974498_2470060396573366_547553786405067088_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


나는 항상 생각했다. 나는 책임을 지고 살아야한다고, 나 스스로 모든 것을 할 줄 알아야한다고, 어떤 것이든 신경쓰지 말라고, 신경쓰이지 않은 척, 상처받지 않은척, 아무렇지 않은 척 해야만 한다고. 속으로 삼키며 그런 일을 겪을 때마다 되새겼다. 어느새 나는 남들의 착각 속에 살아가고 있었다. 나는 아무렇지 않은, 아무런 이야기를 가지고 있지않은 사람이 되어버렸다. 이제서야 나는 나에게 말한다. 모든 것을 책임지지 않아도 돼. 혼자 무엇이든지 해결하지 않아도 돼. 아무렇지 않은 척, 아프지 않은 척, 괜찮은 척 하지 않아도 돼. 그러지마, 보는 내가 너무 슬프잖아. 또 눈물을 삼키고 몰래 숨지 않아도 돼. 도망자처럼 자신을 숨기지 않아도 돼. 제발 그러지마. 나는 나에게 말했다. 하지만 이런 말을 들려주고 떠올려봐도 다시 똑같은 일상을 살며, 그 말들은 마음 한 구석으로 들어가게 된다. 반복되는 일상이 너무 슬퍼서, 스스로가 너무 슬퍼서, 바꿀 수 없는 내 성격과 마음이 마음에 들지 않았다. 오늘도 그렇게 하루를 보내버렸다.

57 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/76b9aebed5bcb6f62226e4d4749afb9c/5E159948/t51.2885-15/e15/s320x320/69627361_1040201033037995_4399200289643927474_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Hours ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/1ab98cf1536b1db0ebe5131581625c69/5E0C024B/t51.2885-15/e35/s320x320/67576300_1227654104080655_4342582733882383016_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


⠀ ⠀ 급속수분충전기 ⠀ 수분마그넷을 갈바닉전류로 피부 깊은 곳까지 침투 ⠀ 중요한날 전날은 무조건 갈바닉 파워마스크팩 ⠀ 단, 5분만에 끝내는 진정한 홈케어 디바이스탄생 ⠀ . . . ⠀ ⠀ #느낌 #후기 #홈케어 ⠀ ⠀ 진짜 미친거죠!!!! 갈바닉 전류가 지나갈때마다 쭉쭉 수분이 흡수되는게 느껴져요♡ ⠀

1 Hours ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/00491d5fc3955a778d461f902b661b59/5DFE35C5/t51.2885-15/e35/c0.99.1080.1080a/s320x320/68806723_651641785245041_4722136458471373973_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Hours ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/4edcc9d81367d739efe62640c68678e2/5E1126A9/t51.2885-15/e35/c180.0.720.720a/s320x320/67316256_358615975078526_818048771192223344_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Hours ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/4df7ecbfb78b6a58141f0e1d48154954/5DF8DED7/t51.2885-15/e35/s320x320/67626366_137577524159776_497383925044068344_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Hours ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/79b7bf9a5eef486677f87caa4da9d894/5E00D77D/t51.2885-15/e35/s320x320/68884409_492783837949738_8669625323122652500_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Hours ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/6cbc81abaf6917203b60b982144d89c7/5DDA4101/t51.2885-15/e35/c0.180.1440.1440a/s320x320/68745315_393140168073110_2305667759405343295_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


20190825✨

1 Hours ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/2ccb604819b1ded32efb1cbf85e4f86c/5DF3F360/t51.2885-15/e35/c0.94.1080.1080a/s320x320/67295843_2326245284295972_5495691453940414423_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Hours ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/e6406a75c0e2dc0713ebdd932592b78d/5E139EC0/t51.2885-15/e35/c0.50.404.404a/s320x320/67584554_2322826521292555_115859670912657246_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Hours ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/e9a8aa6bb7c555ed174e2799b94b3c94/5DDC3D26/t51.2885-15/e35/c0.50.404.404a/s320x320/69800570_378346706183601_5679927582870495309_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Hours ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/8f81a9545f02e31bf267b9ae46200525/5DFC9A90/t51.2885-15/e35/s320x320/67187212_2664431800234282_3727464623685266578_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Hours ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/d3b73bc37d48f8f13f630d245e14244a/5DEF43A8/t51.2885-15/e35/c0.50.404.404a/s320x320/67130728_1326141460882392_1296931979267281533_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Hours ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/9e59e4f02c4fb561cb614086bc5094c9/5DEF96EE/t51.2885-15/e35/s320x320/67445545_164816644674557_7819508623584418033_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Hours ago