Photos of 整人


https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/61002003a11b43e2edfb5b843a828495/5D0D8483/t51.2885-15/e35/c0.48.394.394a/s320x320/62038143_494124951325095_8054267168478626594_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


2 Hours ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/bb0099a7a474610e41c881f14c18a497/5D0E047A/t51.2885-15/e35/s320x320/62227964_439169659965180_6818493025354746150_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


17 Hours ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/87e734eb502532659a3e5ad13765ffaf/5D94E919/t51.2885-15/e35/s320x320/61583834_1756501404496366_3949948318744378571_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/2c784bb2cba21e87bb120b3fd971e185/5D8EE03A/t51.2885-15/e35/s320x320/63123326_181999836127074_463026315781964569_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/e5d2910a0eaf7df472fc5548ddc6a5c5/5D92473F/t51.2885-15/e35/s320x320/62101445_834318736951249_724969386072566488_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/42e7274008bfea6df1a98b874bb0a0a6/5DC2CA93/t51.2885-15/e35/s320x320/65019766_499247944148973_2957271131063905089_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/3e7886a041e2457bf7abf182fc0a1fc7/5D928754/t51.2885-15/e35/s320x320/62534138_680975588992547_7782413559886276193_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/912fb66d1d09000e9b4b93b45cb96986/5D940D81/t51.2885-15/e35/s320x320/61937161_308990183310703_4992806312824550129_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


吹唔熄嘅蠟燭 售價:$20一件 包本地平郵 | 順豐到付自取 | 石門&大埔銷售點購買 | 網上落單預約石門&大埔舖交收(需先付款) 買三件送一件 優 送一件 優惠只限官網自助落單 ywywhite.shopol hopolar.com 吹唔熄蠟燭使用注意事項: 一、蠟燭 一、蠟燭點燃約30-60秒後,才開始有吹不熄的效果。(吹熄 果。(吹熄會再復燃) 二、整支蠟燭大約燃燒5分鐘,燃燒到塑膠 (請確認完全熄滅才丟棄) 四、吹蠟燭時燭心灰燼容易飄落在蛋糕 飄落在蛋糕上,請食用之前,特別留意清除。 石門&大埔銷售點 #整人 #整蠱 #假血 #血 #squishyhk #squishy #hkig #852sell #hkseller #sell #beauty #hkgirl #hongkong #hk #gift #gifthk #吐血丸 #假血丸 #吹唔熄嘅蠟燭 #吹唔熄蠟燭 #吹不熄的蠟燭 #蠟燭 #生日蠟燭

1 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/a84b2b86695a20184969f3947c3c2eb7/5DBFD63C/t51.2885-15/e35/s320x320/62544981_1142433039272967_8167580515354294963_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


吹唔熄嘅蠟燭 售價:$20一件 包本地平郵 | 順豐到付自取 | 石門&大埔銷售點購買 | 網上落單預約石門&大埔舖交收(需先付款) 買三件送一件 優 送一件 優惠只限官網自助落單 ywywhite.shopol hopolar.com 吹唔熄蠟燭使用注意事項: 一、蠟燭 一、蠟燭點燃約30-60秒後,才開始有吹不熄的效果。(吹熄 果。(吹熄會再復燃) 二、整支蠟燭大約燃燒5分鐘,燃燒到塑膠 (請確認完全熄滅才丟棄) 四、吹蠟燭時燭心灰燼容易飄落在蛋糕 飄落在蛋糕上,請食用之前,特別留意清除。 石門&大埔銷售點 #整人 #整蠱 #假血 #血 #squishyhk #squishy #hkig #852sell #hkseller #sell #beauty #hkgirl #hongkong #hk #gift #gifthk #吐血丸 #假血丸 #吹唔熄嘅蠟燭 #吹唔熄蠟燭 #吹不熄的蠟燭 #蠟燭 #生日蠟燭

1 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/148c8334119d6d4d3e1d4b188dcb6501/5D94DF2C/t51.2885-15/e35/s320x320/64464136_717854115313045_4220718247682284558_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


吹唔熄嘅蠟燭 售價:$20一件 包本地平郵 | 順豐到付自取 | 石門&大埔銷售點購買 | 網上落單預約石門&大埔舖交收(需先付款) 買三件送一件 優 送一件 優惠只限官網自助落單 ywywhite.shopol hopolar.com 吹唔熄蠟燭使用注意事項: 一、蠟燭 一、蠟燭點燃約30-60秒後,才開始有吹不熄的效果。(吹熄 果。(吹熄會再復燃) 二、整支蠟燭大約燃燒5分鐘,燃燒到塑膠 (請確認完全熄滅才丟棄) 四、吹蠟燭時燭心灰燼容易飄落在蛋糕 飄落在蛋糕上,請食用之前,特別留意清除。 石門&大埔銷售點 #整人 #整蠱 #假血 #血 #squishyhk #squishy #hkig #852sell #hkseller #sell #beauty #hkgirl #hongkong #hk #gift #gifthk #吐血丸 #假血丸 #吹唔熄嘅蠟燭 #吹唔熄蠟燭 #吹不熄的蠟燭 #蠟燭 #生日蠟燭

1 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/79bf0be5c6ef681c675584056517422d/5D8E75B0/t51.2885-15/e35/s320x320/61764775_1168137930034540_3903276101838185847_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


吹唔熄嘅蠟燭 售價:$20一件 包本地平郵 | 順豐到付自取 | 石門&大埔銷售點購買 | 網上落單預約石門&大埔舖交收(需先付款) 買三件送一件 優 送一件 優惠只限官網自助落單 ywywhite.shopol hopolar.com 吹唔熄蠟燭使用注意事項: 一、蠟燭 一、蠟燭點燃約30-60秒後,才開始有吹不熄的效果。(吹熄 果。(吹熄會再復燃) 二、整支蠟燭大約燃燒5分鐘,燃燒到塑膠 (請確認完全熄滅才丟棄) 四、吹蠟燭時燭心灰燼容易飄落在蛋糕 飄落在蛋糕上,請食用之前,特別留意清除。 石門&大埔銷售點 #整人 #整蠱 #假血 #血 #squishyhk #squishy #hkig #852sell #hkseller #sell #beauty #hkgirl #hongkong #hk #gift #gifthk #吐血丸 #假血丸 #吹唔熄嘅蠟燭 #吹唔熄蠟燭 #吹不熄的蠟燭 #蠟燭 #生日蠟燭

1 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/8cf7a70cc159f733493b8bd1fb3c820d/5D90B10B/t51.2885-15/e35/s320x320/62077247_626499724493860_4996146011366682038_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


吹唔熄嘅蠟燭 售價:$20一件 包本地平郵 | 順豐到付自取 | 石門&大埔銷售點購買 | 網上落單預約石門&大埔舖交收(需先付款) 買三件送一件 優 送一件 優惠只限官網自助落單 ywywhite.shopol hopolar.com 吹唔熄蠟燭使用注意事項: 一、蠟燭 一、蠟燭點燃約30-60秒後,才開始有吹不熄的效果。(吹熄 果。(吹熄會再復燃) 二、整支蠟燭大約燃燒5分鐘,燃燒到塑膠 (請確認完全熄滅才丟棄) 四、吹蠟燭時燭心灰燼容易飄落在蛋糕 飄落在蛋糕上,請食用之前,特別留意清除。 石門&大埔銷售點 #整人 #整蠱 #假血 #血 #squishyhk #squishy #hkig #852sell #hkseller #sell #beauty #hkgirl #hongkong #hk #gift #gifthk #吐血丸 #假血丸 #吹唔熄嘅蠟燭 #吹唔熄蠟燭 #吹不熄的蠟燭 #蠟燭 #生日蠟燭

1 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/c211ca8bac9f14fbc297d9bed13073d5/5DBFFD90/t51.2885-15/e35/s320x320/64507157_868897906815612_4517441414657904353_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


ITCHING POWDER 痕癢粉 售價:$20一件 包本地平郵 或轉順豐到付自取 買三件送一件 優惠只限官網自助落單 y 落單 ywywhite.shopolar.com 粉末以 粉末以植物根部磨粉制成 不可接觸眼睛及不建議食用 使用 用 使用方法: 將痕粉洒在毛巾或物件上 皮膚接觸到痕粉 便 到痕粉 便會有痕癢感覺 *皮膚有汗水效果更顯著 石門&大埔 #整人 #整蠱 #假血 #血 #鬼口水 #核突膠 #拉麵膠 #smilehk #鬼口水hk #squishyhk #squishy #hkig #852sell #hkseller #sell #beauty #hkgirl #hongkong #hk #gift #gifthk #吐血丸 #假血丸 #身痕

1 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/642f725ed5acf88959716bf276ce1dbe/5D90AE70/t51.2885-15/e35/s320x320/64569119_149553216161507_36228672500489181_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


ITCHING POWDER 痕癢粉 售價:$20一件 包本地平郵 或轉順豐到付自取 買三件送一件 優惠只限官網自助落單 y 落單 ywywhite.shopolar.com 粉末以 粉末以植物根部磨粉制成 不可接觸眼睛及不建議食用 使用 用 使用方法: 將痕粉洒在毛巾或物件上 皮膚接觸到痕粉 便 到痕粉 便會有痕癢感覺 *皮膚有汗水效果更顯著 石門&大埔 #整人 #整蠱 #假血 #血 #鬼口水 #核突膠 #拉麵膠 #smilehk #鬼口水hk #squishyhk #squishy #hkig #852sell #hkseller #sell #beauty #hkgirl #hongkong #hk #gift #gifthk #吐血丸 #假血丸 #身痕

1 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/d2e27bd24bc9836ddaef12731a1d2877/5D8E6501/t51.2885-15/e35/s320x320/62249712_1109797252553945_3768935554784007470_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


ITCHING POWDER 痕癢粉 售價:$20一件 包本地平郵 或轉順豐到付自取 買三件送一件 優惠只限官網自助落單 y 落單 ywywhite.shopolar.com 粉末以 粉末以植物根部磨粉制成 不可接觸眼睛及不建議食用 使用 用 使用方法: 將痕粉洒在毛巾或物件上 皮膚接觸到痕粉 便 到痕粉 便會有痕癢感覺 *皮膚有汗水效果更顯著 石門&大埔 #整人 #整蠱 #假血 #血 #鬼口水 #核突膠 #拉麵膠 #smilehk #鬼口水hk #squishyhk #squishy #hkig #852sell #hkseller #sell #beauty #hkgirl #hongkong #hk #gift #gifthk #吐血丸 #假血丸 #身痕

1 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/f785da3a4db672c746da204cb448195b/5DC2E0A8/t51.2885-15/e35/s320x320/62534931_686168208471816_8311032971270159782_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


ITCHING POWDER 痕癢粉 售價:$20一件 包本地平郵 或轉順豐到付自取 買三件送一件 優惠只限官網自助落單 y 落單 ywywhite.shopolar.com 粉末以 粉末以植物根部磨粉制成 不可接觸眼睛及不建議食用 使用 用 使用方法: 將痕粉洒在毛巾或物件上 皮膚接觸到痕粉 便 到痕粉 便會有痕癢感覺 *皮膚有汗水效果更顯著 石門&大埔 #整人 #整蠱 #假血 #血 #鬼口水 #核突膠 #拉麵膠 #smilehk #鬼口水hk #squishyhk #squishy #hkig #852sell #hkseller #sell #beauty #hkgirl #hongkong #hk #gift #gifthk #吐血丸 #假血丸 #身痕

1 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/e59d1b6592ec3c53adfb5bb538f7dba7/5DA580F9/t51.2885-15/e35/s320x320/64388463_468591500570887_409455390308215922_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


ITCHING POWDER 痕癢粉 售價:$20一件 包本地平郵 或轉順豐到付自取 買三件送一件 優惠只限官網自助落單 y 落單 ywywhite.shopolar.com 粉末以 粉末以植物根部磨粉制成 不可接觸眼睛及不建議食用 使用 用 使用方法: 將痕粉洒在毛巾或物件上 皮膚接觸到痕粉 便 到痕粉 便會有痕癢感覺 *皮膚有汗水效果更顯著 石門&大埔 #整人 #整蠱 #假血 #血 #鬼口水 #核突膠 #拉麵膠 #smilehk #鬼口水hk #squishyhk #squishy #hkig #852sell #hkseller #sell #beauty #hkgirl #hongkong #hk #gift #gifthk #吐血丸 #假血丸 #身痕

1 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/799b15cafae02876a7fd8a29d08139ae/5D8FAA36/t51.2885-15/e35/s320x320/62252694_673028296497292_7540327559853883863_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/47f8615bfbc0345c53a7c38f223a3ae3/5DC1EC28/t51.2885-15/e35/s320x320/65037197_1593430110789196_8044709955648565582_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/08bc8df0b324de618521e606a5a85896/5DC2C4B2/t51.2885-15/e35/s320x320/61782305_459008911593485_1192110806604027417_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Days ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/38779c249e61e364a783159586871338/5D85B7B8/t51.2885-15/e35/s320x320/62077485_144479290059246_5831299591885923602_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


1 Days ago