103 Days ago
Viewed Last 20 Comments - Total Comment :

@quynhbang2611


Comment from quynhbang2611:

. Anh làm tôi hi vọng là lỗi của anh. Nhưng để anh tạo thêm hi vọng lần này nữa là lỗi của tôi. 💔 #Panda #adodda2

Viewed Last 120 Likes - Total Like : 0